Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej

... kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home ROK C I tydzień zwykły - V niedziela zwykła

I tydzień zwykły - V niedziela zwykła

Email Drukuj PDF

I TYDZIEŃ ZWYKŁY

Poniedziałek

W: Kłaniam się Tobie

PD: Boże mocny

K: Jam jest Chleb Życia (Ex)

Z: Idźcie na cały świat

 

Wtorek

W: O Przedwieczny nasz Panie

PD: Boże w dobroci

K: Słowo chlebem się staje (Ex)

Z: Niechaj z nami

 

Środa

W: Bóg kiedyś stał się

PD: Przyjdźcie do mnie wszyscy

K: Jezu, Jezu, do mnie przyjdź

Z: Głoś Imię Pana

 

Czwartek

W: Pod Twą obronę

PD: Panie, umocnij wiarę naszą

K: Pójdź do Jezusa

Z: Com przyrzekł Bogu

 

Piątek

W: Pan nie opuszcza nigdy

PD: O Boże mój, o Zbawicielu mój

K: Pan Jezus już się zbliża

Z: Witaj Krynico

 

Sobota

W: Ludu kapłański (5, 6)

PD: Z rąk kapłańskich

K: Ojciec nam powierzył Słowo

Z: Błogosław, Panie, nas

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK C:
W: Cały świat

PD: Pomiędzy lud swój idzie sam

K: O Panie, Tyś moim Pasterzem

U: Chwała, moc i dziękczynienie (Ex)

Z: Błogosław, Panie, nas

 

II TYDZIEŃ ZWYKŁY

Poniedziałek

W: Chrystus, Chrystus

PD: Com przyrzekł Bogu

K: O Panie, Tyś moim Pasterzem

Z: Pod Twą obronę

 

Wtorek

W: Pan nie opuszcza nigdy

PD: Boże w dobroci

K: Pójdźcie błogosławić Pana

Z: Boże, kocham Cię

 

Środa

W: Ojcze z niebios

PD: Ty, Wszechmocny Panie

K: Zróbcie Mu miejsce

Z: Jeden w naturze

 

Czwartek

W: Ty, Boże, wszystko wiesz

PD: Boże mocny

K: Kocham Cię, Jezu (DN, s. 620)

Z: Króluj nam, Chryste

 

 

25 stycznia – Nawrócenie Św. Pawła (święto)

W: Boże, zmiłuj się nad nami

PD: Panie, umocnij wiarę naszą (1-4)

K: Ojciec nam powierzył Słowo

Z: Błogosławione serca, które płoną

 

 

Sobota

W: Z tej biednej ziemi (1, 3)

PD: Składamy Ci, Ojcze

K: Bądźże pozdrowiona

Z: Cześć Maryi

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK C:
W: Ciebie całą duszą pragnę

PD: Jeden chleb

K: Tyś w Wieczerniku (Ex)

U: Skosztujcie i zobaczcie

Z: Niechaj z nami

 

III TYDZIEŃ ZWYKŁY

Poniedziałek

W: Niech cały świat (Ex)

PD: Boże mocny

K: Pan uczynił wielkie rzeczy (Siedl. 1985, s. 582)

Z: Pobłogosław Jezu drogi

 

Wtorek

W: Kłaniam się Tobie

PD: Składamy Ci, Ojcze

K: Jezusowi cześć i chwała

Z: Kościół to nie tylko dom (Ex)

 

Środa

W: Boże, lud Twój

PD: Z rąk kapłańskich

K: Panie, dobry jak chleb

Z: Rzekł Pan do Pana mego

 

Czwartek

W: Śpiewajcie Panu pieśń nową (Siedl. 2009, s. 594)

PD: Twoje Słowo jest lampą (NT, s. 304)

K: Lud Twój, Panie (Ex)

Z: O niewysłowione szczęście zajaśniało

 

 

Piątek

W: Pokładam w Panu ufność mą

PD: Panie, umocnij wiarę naszą

K: O Panie, otwierasz rękę swoją

Z: Z tej biednej ziemi

 

 

 

2 lutego – Ofiarowanie Pańskie (święto)

W: Gdy się Chrystus rodzi

PD: Pójdźmy wszyscy (2, 4)

K: Ach, witajże pożądana

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Z: Bóg się rodzi (1-5);

    Cześć Maryi

Poświęcenie świec:

Światło na oświecenie pogan;

Ustrój ołtarz twój, Syjonie (ŚL)

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK C:
W: Głoś Imię Pana

PD: Przykazanie nowe

K: Pan zstąpił z nieba

U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Z: Bóg nad swym ludem

 

IV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Poniedziałek

W: Być bliżej Ciebie chcę

PD: Ty, Wszechmocny Panie

K: Zbliżam się w pokorze

Z: Króluj nam, Chryste

 

Wtorek

W: Pójdź do Jezusa

PD: Tylko Bóg mi dopomoże (Ex)

K: Jezu, Jezu, do mnie przyjdź

Z: Cóż Ci, Jezu, damy

 

Środa

W: Ojcze z niebios

PD: Kochajmy Pana

K: Chwal, Syjonie, Zbawiciela

Z: Do Ciebie, Matko, Szafarko

 

Czwartek

W: Głoś Imię Pana

PD: Idźcie na cały świat

K: Idzie, idzie Bóg prawdziwy

Z: Kiedy ranne / Wszystkie nasze

 

Piątek

W: Bądźmy naśladowcami Boga (Ex)

PD: Boże, kocham Cię

K: Jezu, miłości Twej

Z: Najświętsze Serce Boże

 

 

Sobota

W: Boże, zmiłuj się nad nami

PD: Jam jest Pasterz dobry (Siedl. 1985, s. 572)

K: Wszystko Tobie oddać pragnę

Z: Dnia każdego Boga mego

 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK C:
W: Pójdźmy, pokłońmy się Panu (Ex)

PD: Wszystko Tobie oddać pragnę

K: Ja wiem, w kogo ja wierzę

U: Upadnij na kolana

Z: Króluj nam, Chryste

Zmieniony: Sobota, 23 Luty 2013 23:20  

Home ROK C I tydzień zwykły - V niedziela zwykła